اخبار: برگزاری همایش هویت گذاری امور دام

همایش معرفی سیستم مدیریت اطلاعات دام سیماد با حضور ریاست مرکز، وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه ها، گاوداری ها، دامداری ها و … توسط شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در محل برگزاری همایش های مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جهت ارائه اخرین دستاوردها و خدمات زیر برگزار گردید.

⬅️ هویت گذاری، کد ملی و بین المللی دام

⬅️ استفاده از پلاک های استاندارد ملی و بین المللی RFID و Visual ( گوشواره، پابند و گردنبند)

⬅️امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خوانش پلاک و ثبت رکورد

⬅️سیستم ثبت نتایج اندازه گیری طول و وزن انواع دام و آبزیان

⬅️و …