اخبار: حضور شرکت تپکو در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ

حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در پاویون سندیکای شناسایی و مکانی یابی رادیویی به همراه شرکت های عضو و همچنین شرکت های حوزه فناوری اطلاعات... در بیست و ششمین نمایشگاه الکامپ در محل برگزاری دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از تاریخ 4 تیرماه به مدت 4 روز برگزار گردید.