اخبار-انتشار کتاب کاربرد فن آوری RFIDدر نگهداری از درختان جنگل به عنوان سامانه پشتیبان تصمیم

 

کتاب کاربرد فن آوری RFIDدر نگهداری از درختان جنگل به عنوان سامانه پشتیبان تصمیم ( به همراه نمونه عملی) با نویسندگی خانم دکتر بهناز مرادی غیاث آبادی، خانم دکتر بهنوش خوش منش زاده خشکناب و آقای دکتر سیدرضا میرعلیزاده فرد در انتشارات پیام نور چاپ شد.

کتاب پیش رو چهار فصل دارد: فصل اول، دوم و سوم به مبانی نظری  و تئوری کار یعنی اکولوژی سیمای سرزمین، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مبانی سیستم RFID به طور کامل پرداخته شده، در فصل چهارم که از سه فاز تشکیل شده است به بعد عملی و پیاده سازی آن در جنگل های زاگرس پرداخته شده است.

با استفاده از این سیستم و تکیه بر تکنولوژی RFID،  می توان اطلاعات زیادی را در مورد گیاهان و درختان ثبت و ضبط کرده و محققان علوم طبیعی را یاری کرد که بهتر و راحت تر به مطالعه جنگل بپردازند.

این طرح در تاریخ 30/07/1399 با شماره طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع شده است و در وزارت علوم تحقیات و فناوری اعتبار سنجی و امتیازدهی گردیده است.

امید است این کتاب مورد استفاده دانش پژوهان و علاقه مندان رشته محیط زیست قرار بگیرد و راهی نباشد در جهت جلوگیری از تخرب درختان ارزشمند ایران.

 

 شایان ذکر است شرکت تپکو در تهیه بخش های RFID درکتاب مذکور مورد مشاوره نویسندگان محترم بوده است.