اخبار: ساخت و راه اندازی سیستم تست کلیدهای قدرت مدل PST100 سفارش شرکت پارس سوییچ

 

ساخت و راه اندازی سیستم تست کلیدهای قدرت مدل PST100 سفارش شرکت پارس سوییچ 

راه اندازی و تحویل سیستم  PST100  توسط مهندسان فنی این شرکت در تاریخ :1401/05/23 در شرکت پارس سوییچ انجام شد.