سیستم مکانیزه گشت و نگهبانی (سروش)
Loading the player ...

گشت و نگهبانی (سروش)

تعداد رای ها:

کاتالوگ
iconDownloadPlay
icon PV10-کاتالوگ.pdf

کاربرد دستگاه گشت و نگهبانی
معرفی سامانه سروش
iconDownloadPlay
icon SOROSH-PV10.pdf

آموزش تخصصی مدیریت حفاظت فیزیکی
iconDownloadPlay
icon Resume.pdf


                                                                                                                  
        دانلود نرم افزار                           پرسش های متداول (FAQ)                  فیلم آموزشی نصب نرم افزار سروش
                        با اطمینان از حضور منظم و به موقع نگهبان در مکان های مشخص شده، یک سیستم مدیریت گشت زنی قابل اتکا و کارآمد بسازید.


فقط تا 4 بشمارید


روال کار: 

1.   تعیین نقاط بازرسی

a.       دقت در انتخاب مناسب نقاط بازرسی باعث می شود هیچ جایی از نگاه نگهبان دور نماند.

b.       انتخاب شکل مناسب شناسه ها با توجه به محل نصب مرحله نصب شناسه ها را آسانتر می کند.

2.   نصب شناسه الکترونیکی (RFID) در نقاط بازرسی

3.   شناسایی (خواندن) تک به تک شناسه های الکترونیک توسط بازرس یا نگهبان با کمک دستگاه PV10. کد موجود روی شناسه ها، همراه با تاریخ و ساعت بطور خودکار در حافظه دستگاه ثبت می شوند.

4.  تخلیه اطلاعات ذخیره شده ی PV10  در رایانهچنانچه نقطه ای فراموش شده باشد موضوع به نگهبان یا سرپرست یادآوری خواهد شد.

کاربردها:
 1. بازدیدهای دوره ای و چشمی
 2. دستگاه حضور و غیاب قابل حمل
 3. بازرسی های حفاظتی
 4. گشت و نگهبانی
 5. خدمات پستی
ویژگی ها:

 • دارای نرم افزار ساده
 • کاربری ساده تنها با یک دکمه 
 • ساخت ایران با رتبه کیفی +A
 • کوچک و سبک
 • باطری قابل شارژ از طریق USB
 • نرم فزار تحت ویندوز (رایگان)
مزایا:

 • اطمینان کارفرما از انجام کار توسط نگهبان ها در زمان تعیین شده
 • قابلیت پیگیری و گزارشگیری از نحوه انجام بازرسی یا نگهبانی توسط رایانه 
 • حل مشکل ایجاد سطوح مختلف بازرسی در سازمانها برای ایجاد نظم در نگهبان ها
 • بی نیازی سازمان ها از نصب دوربین و هزینه های اضافه برای کنترل پرسنل برای چک کردن زمان و مکان گشت زنی توسط نگهبان ها

گستره کاربران:
تمام ادارات، شرکت ها، کارخانجات، سازمانها و مراکزی که نیاز به سیستم مدیریت گشت زنی و بازرسی دارند.
سمینارهای تخصصی حفاظت فیزیکی

 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr