دپارتمان نرم افزار  صنایع و راهکارها  مراکز آموزشی و نمایشگاه ها  سیستم مدیریت خدمات سمینار  سیستم مدیریت خدمات
Loading the player ...

سیستم مدیریت خدمات

تعداد رای ها:

کاتالوگ سیستم مدیریت خدمات

سیستم مدیریت خدمات

سیستم مدیریت خدمات چیست؟

این سیستم با استفاده از کارتهای الکترونیکی RFID و پایانه جمع آوری اطلاعات فرایند ارائه و کنترل خدمات را تسهیل و تدقیق مینماید.

ويژگي هاي سیستم مدیریت خدمات
 • مدیریت مکانیزه خدمات مانند خدمات آموزشی، سمینارها و ...
 • دسترسی به آمار توزیع خدمات به تفکیک تاریخ، نوع خدمت، استفاده کنندگان و...
 • تکریم مراجعین

 کاربردهاي سیستم مدیریت خدمات 
 • توزیع کالا و خدمات بین کارکنان سازمان مانند ارائه خوار و بار و سایر تسهیلات
 • خدمات دانشجویی مانند ژتون غذا، فعالیت های ورزشی و ...
 • مدیریت خدمات در سمینارها و نمایشگاه ها مانند:
             - کنترل ورود بازدیدکنندگان
             - ثبت آمار شرکت کنندگان
             - پذیرایی از حضار
 •  مدیریت امکانات مجموعه های فرهنگی - ورزشی، تفریحی

مشخصات سیستم مدیریت خدمات 

اجزای سيستم:
 • نرم افزار
گزارش ها:
 • خدمات ارائه شده به تفکیک تاریخ، نوع خدمت و استفاده کننده
 • تعیین نقطه اوج (پیک) ارائه خدمات
 • فهرست استفاده کنندگان
 • خدمات تعریف شده
 •  و...

امکانات عمومی:
 • ارائه گزارش به صورت Word,XML,Text,PDF,Excel
 • فیلتر پیشرفته روی جداول اطلاعات
 • ابزار ذخیره و بازیابی فایل پشتیبان از بانک اطلاعاتی برنامه

ویژگی های سیستمی:
 • OS: Win XP, 7, 8
 • Software: .Net Framework 4
 • Microsoft Office Access 2010

            

 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr