دپارتمان نرم افزار  صنایع و راهکارها  خدمات شهری  کارت پارک  سیستم کارت پارک الکترونیک
Loading the player ...

سیستم کارت پارک الکترونیک

تعداد رای ها:

فیلم آموزشی کارت پارک الکترونیک
iconDownloadPlay
icon ECardParkMovie.rar

کارت پارک الکترونیک در شهر سنندج
سیستم کارت پارک الکترونیک در یک نگاه
iconDownloadPlay
icon cardpark-powerpoint.pptx

کاتالوگ سیستم کارت پارک الکترونیک
کارت پارک الکترونیک در شهر زاهدان
iconDownloadPlay
icon video.mp4


کنترل مکانيزه پارکبان-کارت پارک الکترونیک 
Tapco-E-Card Park

Tapco-E-Card Park چيست؟


به سيستم کنترل فضاهاي پارک خودرو در معابر شهري و پارکينگ هاي طبقاتي، با استفاده از تکنولوژي RFID. که با انگيزه حذف مراودات پولي ميان راننده و پارکبان طراحي شده است Tapco-E-Card Park گفته مي شود .
ويژگي هاي Tapco-E-Card Park

 • حذف مراودات پولي مابين راننده و پارکبان
 • امکان استفاده بهينه از مکانهاي پارک
 • تعيين ميزان متوسط درآمدزايي يک خيابان
 • تعيين ميزان تقاضاي پارک در يک خيابان
 • احترام به حقوق شهروندي و جلب رضايت مشتريان
 • امکان يکپارچه نمودن خدمات ارايه شده در پارکينگهاي حاشيه معابرو ديگر پارکينگهاي عمومي


بررسي وضعيت فعلي بدون کمک با Tapco-E-Card Park

راننده زمان مورد نياز جهت پارک خودرو را به پارکبان اعلام مي کند (اين زمان تا چه ميزان دقيق است؟) در اکثر موارد راننده با اعلام [الان برمي گردم] از پرداخت وجه امتناع مي کند.

از مشکلات اصلي اين وضعيت مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • نبودن پارکبان در نزديکي خودرو که باعث اتلاف وقت راننده مي گردد.
 • ارتباط کلامي پارکبان و راننده گاهي اوقات منجر به تنش مي گردد.
 • تامين پول خرد جهت پرداخت هزينه پارک منجر به طولاني شدن مراودات مي گردد.
 • شهرداري از ميزان درآمد واقعي خيابانها بي اطلاع است.
 • طرح به صورت کاملاً پراکنده، انجام مي شود و ساعت کار و هزينه پارک در هر خيابان متغير است.
 • مسير حرکت نقدينگي از سمت پارکبان به شرکت مجري و سپس به شهرداري شکل گرفته است
 • در روزهاي تعطيل ( که تعداد آن در يک سال کاري کم نيست) درآمدزايي طرح متوقف مي گردد. 
 • ناتواني شهرداري در نظارت و مديريت کامل بر روند اجرا فرآيند که منجر به بروز اعتراض شهروندان مي گردد.


بررسي اجراي طرح پارکبان بصورت مکانيزه با استفاده از Tapco-E-Card Park

راننده خودرو نسبت به تهيه کارت پارک از باجه فروش کارت پارک يا پارکبان اقدام مي نمايد و با کندن لفاف، کارت پارک را در سمت چپ و پايين شيشه اتومبيل نصب مي کند به اين ترتيب پس از پارک خودرو نيازي به ارتباط مستقيم پارکبان و راننده نيست و پارکبان با همراه داشتن يک دستگاه پايانه به جاي قبض، پس از مراجعه به هر خودرو به ميزان يکساعت( يا زمان مصوب شهرداري) از اعتبار ريالي- زماني کارت کسر مي کند.
چنانچه پيش از اتمام زمان شارژ شده روي کارت همان پارکبان يا پارکبان ديگري به خودرو مراجعه کند با جمله: زمان دارد مواجه مي گردد و دستگاه ار کارت رقمي را کسر نخواهد نمود.

از مزايا اصلي اين وضعيت ميتوان به موارد زير اشاره نمود: 
 • حذف ارتباط فيزيکي و کلامي بين راننده و پارکبان.
 • حل مشکل تامين پول خرد.
 • سادگي در اجرا بهمراه امکان توسعه کار و ارايه خدمات بسيار متنوع و درآمدزا .
 • تجميع کل درآمد 
 • استخراج آمار درآمدزايي هر خيابان بصورت روز شمار .
 • امکان تبليغات روي دو وجه کارت پارک.
 • درآمدزايي طرح در روز هاي تعطيل نيز پابرجاست.
 • تغيير مسير حرکت نقدينگي از شهرداري به عوامل اجرايي.
 • نظارت و مديريت واحد شهري براي نحوه اجراي کار با توجه به مسير حرکت نقدينگي
 • کاملاً پابرجا و مستحکم است. 
 • ايجاد بستر براي توسعه خدمات شهري که بدليل اتکا به پول خرد تا کنون متروک مانده اند، مانند ماشينهاي فروش خودکار.


اجزاي سيستم- Tapco-E-Card Park

سخت‌افزارها 

پايانه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات (Data Collector Terminals) 

کاربرد پايانه در پروژه کارت پارک عبارت است از:

 • جمع آوري اطلاعات و انتقال اطلاعات مورد نظر 
 • کسر اعتبار کارت بر مبناي زمان پارک، با رعايت حداقل تعريف شده در سيستم مثلا يک ساعت.
 • تعيين تعداد خودروهاي متقاضي که به دليل محدوديت فضاي پارک به مکان ديگري مراجعه مي کنند
 • اين آمار در تعيين اولويت تاسيس پارکينگهاي عمومي موثر است.

تگ RFID (کارت پارک) 

نوع تگ به صورت کارت مي باشد، داراي حافظه و با قابليت Write براي استفاده از تکنولوژي RFID در اين طرح، با توجه به دلايل زير از شکل کارت استفاده خواهد شد که از اين به بعد کارت پارک ناميده مي شود. 

 • شباهت با کارت هاي اعتباري رايج در سطح جامعه 
 • حذف مراودات پولي 
 • استفاده از دو وجه کارت براي راهنمايي شهروندان و تبليغات 
 • امکان توليد کارت پارکهاي متنوع با قيمت هاي مختلف و براي گروه هاي مختلف 
 • بعنوان مثال تفکيک شهروندان – کارکنان شهرداري – کارکنان نيروي انتظامي


نرم افزارها
 
 • نرم‏ افزار پردازش اطلاعات مستقر در کامپيوتر 
 • نرم‌افزارهاي مديريت پايانه‌ ها 
 • نرم ‏افزار مستقر در پايانه‏ ها جهت جمع‏ آوري اطلاعات


جهت دسترسی به سامانه اطلاع رسانی کارت پارک به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.ecardpark.ir  


فیلم های سامانه کارت پارک الکترونیک تپکو 


سوالات متداول


                             


 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr