دپارتمان نرم افزار  صنایع و راهکارها  خدمات شهری  سیستم مکانیزه قرائت کنتور  سیستم مکانیزه قرائت کنتور آب و فاضلاب
Loading the player ...

سیستم مکانیزه قرائت کنتور آب و فاضلاب

تعداد رای ها:


پايانه جمع آوري اطلاعات
ويژه قرائت کنتور
                                                                                                     
 DCT05 - F series
RF Reader Integrated
Hand Held
Data Collector Terminal
                                             
DCT 05 با دارا بودن امکانات مناسب نرم افزاري و سخت افزاري وسيله ايست کارا جهت جمع آوري، پردازش و انتقال اطلاعات به کامپيوتر
کافيست کاربر فرم اطلاعاتي مورد نظر را از کامپيوتر به DCT 05 ارسال کند. DCT 05 کاربر را در جمع آوري اطلاعات راهنمايي و کنترل کرده و پس از پردازشهاي مقدماتي اطلاعات را با فرمت بانک اطلاعاتي مورد نظر به کامپيوتر بر مي گرداند.
DCT 05 در پذيرش فرمتهاي SQL، Excel، DBF، Access،Test و ... محدوديتي ندارد.

          

ويژگي ها
  • جلوگيري از ثبت اشتباه اطلاعات يک مشتري براي مشتري ديگر 
  • سازگار با نرم افزارهاي مختلف
  • مجهز به نرم افزار مکانیزه کنتور خوانی 
  • تضمين حضور کاربران در محل قرائت کنتور
  • تعيين محدوده ساعت کاري براي قرائت کنتور
  • کارکرد طولاني با باتري هاي قابل شارژ و باتري هاي معمولي
  • قرائت کنتور مستقل از ترتيب مشترکين در بانک اطلاعات
  • قرائت کنتورهاي ديجيتال
  • حافظه کافي          

 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr