دپارتمان نرم افزار  صنایع و راهکارها  خدمات شهری  سیستم مکانیزه تخلیه صندوق ها  سيستم مکانيزه تخليه صندوق هاي پست معابر کشور
Loading the player ...

سيستم مکانيزه تخليه صندوق هاي پست معابر کشور

تعداد رای ها:


سيستم مکانيزه تخليه صندوق هاي پست معابر کشور   Mailbox RFID
 • معرفي سيستم MailBox RFID
      سيستم مورد نظر با رويکرد
 1. حذف روالهاي سنتي و کاغذي جمع آوري اطلاعات. 
 2. منظم نمودن تخليه گرها جهت سرکشي در زمان هاي مقرر به صندوق هاي پست و با استفاده از تکنولوژي RFID طراحي شده است.
 • تکنولوژي RFID چيست؟
         آشنايي با تكنولوژي RFID
         RFID شامل اجزاء زير است:

 1. Tag: حامل داده يا كد است
 2. Reader : وسيله اي كه داده هاي موجود در Tag را مي خواند ارتباط Tag و Reader از طريق امواج راديويي ( RF ) برقرار مي شود بر اساس نوع كاربرد انواع مختلفي از Tagها وجود دارد.


 • معرفي پايانه جمع آوري اطلاعاتData Collector Terminal - DCT

پايانه جمع آوري اطلاعات ابزاري است که، به كاربر اين امكان را مي‌دهد كه اطلاعات لازم را بدون نياز به دسترسي مستقيم به كامپيوتر جمع‌آوري و ثبت كرده و در موقع مناسب و دلخواه به كامپيوتر منتقل كند. ورود اطلاعات به پايانه از طريق صفحه کليد و ريدر RFID مقدور است .

وظايف پايانه (DCT) 

     - شناسايي صندوق از طريق تگ RFID 
     - مشخص کردن ساعت و تاريخ دقيق بازديد صندوق به صورت خودکار 
     - ثبت اطلاعات مربوط به تعداد تقريي پاکات نامه جهت تعيين تاثير صندوق پستي مورد نظر در تبادلات پستي از طريق نرم افزار              پشتيبان  
     - ثبت اطلاعات وضعيت صندوق پستي شامل مواردي همچون رنگ، پايه، در و قفل جهت اطلاع کامل و ارايه خدمات تعمير و                  نگهداري صندوق ها در اسرع وقت  
     - انتقال اطلاعات جمع آوري شده به کامپيوتر و حذف عمليات تايپ  
 • نحوه اجراي سيستم MailBox RFID
مرحله 1
 • الصاق تگ RFID به هر صندوق
 • شناسايي صندوق پس از نصب توسط پايانه (DCT) 
 • ثبت اطلاعاتي همچون آدرس و ....... در پايانه  
 • انتقال اطلاعات به کامپيوتر (بانک اطلاعات)  
(از اين پس صندوقها داراي يک کد شناسايي شده اند و ارتباط تخليه گر با صندوق پست از طريق اين کد انجام مي شود.) 

                   

مرحله 2
جهت جمع آوري پاکتهاي نامه، اطلاعات صندوقهاي هر تخليه گر از طريق کامپيوتر وارد پايانه (DCT) شده و تخليه گر هنگام مراجعه به
هر صندوق ابتدا کد مورد نظر را از طريق پايانه (DCT) قرائت مي کند در اين حالت پايانه به صورت خودکار ساعت و تاريخ حضور تخليه گر را در خود ثبت مي کند. در ادامه تخليه گر تعداد تقريبي پاکت هاي موجود در صندوق را در پايانه DCT ثبت مي کند و اگر مشکلي در 
وضعيت صندوق مشاهده کرد با استفاده از صفحه کليد پايانه آن مشکل را نيز تعيين و گزارش مي دهد.

مرحله 3
انتقال اطلاعات به مرکز (بانک اطلاعات) و ارايه گزارشات متنوع

نمايش نرم افزار پست (صفحه اصلي از منوي اصلي) گزارشات
                                      
     

 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr