دپارتمان ابزار جمع آوري اطلاعات  محصولات  پایانه جمع آوری اطلاعات مدل- HD20  پایانه جمع آوری اطلاعات (HD20)
Loading the player ...

پایانه جمع آوری اطلاعات (HD20)

تعداد رای ها:

کاتالوگ پایانه جمع آوری اطلاعات (HD20)
iconDownloadPlay
icon HD20-کاتالوگ.pdf

Case Study سیستم مدیریت اطلاعات کالیبراسیون (سیماک)
Case Study سیستم مکانیزه قرائت کنتور آب و فاصلاب

مناسب برای جمع آوری اشکال مختلف داده ها، نگه داشتن سوابق، اطلاعات موقعیت، بازدیدهای فنی و دوره ای، تجزیه و تحلیل داده ها، تهیه گزارش و ارسال اطلاعات از طریق WiFi یا GSM که مطابق با آخرین استاندارد روز دنیا طراحی و ساخته شده است.
ویژگی ها:
 • مجـهز به ریدر LF-HF) RFID)
 • دارای ارتبـاط   GSM ,WIFI و A-GPS
 • با قابلیت برنامه نویسی به زبان C
 • دارای Windows DLL برای ارتباط کامپیوتر با پایانه
 • کوچک و سبککاربردها:
 • جمع آوری اطلاعات لاگ شیت ها، چک لیست ها و ... 
 • سیستم مدیریت پارک حاشیه ای (پارکبانی)
 • مشاهده شناسنامه الکترونیکی تجهیزات، اطلاعات کالیبراسیون و ...
 • شناسایی و مدیریت اطلاعات دام و طیور، درختان و ...
 • ثبت زمان و مکان در زمان گشت و نگهبانی
 • بازدیدهای فنی و دوره ای
 • سیستم وفاداری مشتریان (Loyalty)
 • مدیریت فعالیت ها در همایش، سمینار و ...
 • حضور و غیاب قابل حمل

مشخصات:
سوالات متداول    TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr