گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه

حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) 
در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه 
مکان : تهران - پژوهشگاه صنعت نفت
زمان: 27 الی 29 بهمن ماه 1398
ساعت: 9 صبح الی 17
۱۳۹۸/۱۱/۲۶
tapco1.com
نام شرکت: