بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار

حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازار 
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
زمان: 26 الی 29 آذر ماه 1398
سالن : 5  غرفه شماره 33۱۳۹۸/۱۰/۰۲
tapco1.com
نام شرکت: