دپارتمان تجهیزات تست برق  رويدادها  گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه
گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه  (تعداد بازدید : 5688)
حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) 
در گردهمایی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه صنعت نفت و ارائه نیازهای فناورانه 
مکان : تهران - پژوهشگاه صنعت نفت
زمان: 27 الی 29 بهمن ماه 1398
ساعت: 9 صبح الی 17

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
منبع :


TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr