دپارتمان تجهیزات تست برق  دانلود  سوالات متداول (FAQ)  میکرو اهم متر دیجیتال MOM200P


bullet پاسخ:

      1- اتصال صحیح کابل های جریان و ولتاژ بررسی شود.
2- فیوز 100mA روی پنل سمت چپ بررسی شود ( به بسته شدن صحیح سر فیوز دقت شود)

bullet پاسخ: سلام

       1. کابل های ولتاژ تا حد امکان باید دور از کابل های جریان باشند.
 2. جریان اعمال شده باید مناسب مقاومت مورد نظر باشد. 
     هرچه مقاومت کوچکتر است باید با جریان بیشتر تست شود.
bullet پاسخ: سلام

       1. اتصال صحیح کابل های ولتاژ بررسی شوند.
 2. فیوزهای روی پنل( 100mA دو عدد سمت راست) بررسی شوند.bullet پاسخ: سلام
ابتدا طبق مستندات، تاریخ و ساعت را به درستی تنظیم کنید و صحت تاریخ و ساعت را بر روی LCD  چک کنید. اگر با خاموش و روشن کردن دستگاه دوباره خطای زمان داد دستگاه را برای تعمیر به شرکت ارسال کنید.

پرسشگر:
پرسش:*
ایمیل :*
موبایل :
کد امنیتی:*
 
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr