دپارتمان تجهیزات تست برق  دانلود  سوالات متداول (FAQ)  سیستم تست کلیدهای قدرت BT12


bullet پاسخ: سلام

      1- ولتاژ تغذیه بوبین باید بر روی LCD بدرستی نمایش داده شود. اگر نه، اتصال صحیح کابل های مربوطه را چک کنید.
2-  اتصال صحیح کابل بوبین های وصل/ قطع را چک کنید.
3- فیوز 10A مربوط به بوبین ها را بررسی کنید.
4- مدت زمان تحریک بوبین ها را (در بخش تنظیمات دستگاه) بیشتر کنید.
bullet پاسخ: سلام

        1- اگر زمان عملکرد تمام کنتاکت های متصل شده 0 است:
    - اتصال صحیح کابل مشترک کنتاکت ها (GND) چک شود.
    - فیوز 100mA مربوط به کنتاکت ها را بررسی کنید.
    - مدت زمان نمونه برداری (در بخش تنظیمات دستگاه) را تا حداکثر بالا ببرید.
2- اگر برخی از کنتاکت های متصل شده عمل نمی کنند
    - اتصال صحیح کابل کنتاکت هایی که عمل نکرده اند را بررسی کنید.
bullet پاسخ: سلام
ابتدا طبق مستندات، تاریخ و ساعت را به درستی تنظیم کنید و صحت تاریخ و ساعت را بر روی LCDچک کنید. اگر با خاموش و روشن کردن دستگاه دوباره خطای زمان داد دستگاه را برای تعمیر به شرکت ارسال کنید.
bullet پاسخ: سلام
دستگاه را برای تعمیر به شرکت ارسال کنید.
پرسشگر:
پرسش:*
ایمیل :*
موبایل :
کد امنیتی:*
 
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr