دپارتمان ابزار جمع آوري اطلاعات  دانلود  سوالات متداول (FAQ)  جایکارت RWM10


bullet پاسخ: سلام
برای اینکه بتوانید به طور خودکار منتظر کارت بمانید، روال Connect را باید در یک Loop فراخوانی کنید زمانی که کارت روی دستگاه نیست خطای مشخصی می دهد که می توانید از آن برای نمایش پیغام "لطفاً کارت را قرار دهید" استفاده کنید. در حالتی هم که کارت را قرار می دهید روال Connect شماره سریال آن را بر می گرداند.


bullet پاسخ: سلام
User Key برای رمز گزاری روی سکتورهای کارت است تا توسط برنامه های دیگر قابل شناسایی و کپی نباشد. بنابراین امکان ورود کارت متفرقه به سیستم نیز از بین می رود.



bullet پاسخ: سلام
برای هر کارت باید جداگانه Connect فراخوانی شود. در واقع با روال Connect شما شناسایی می کنید که اگر کارت روی دستگاه وجود دارد بتوانید شماره سریال آن را بخوانید و سایر عملیات را با آن انجام دهید.



پرسشگر:
پرسش:*
ایمیل :*
موبایل :
کد امنیتی:*
 
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr