دپارتمان نرم افزار  محصولات  سیماد  سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)
Loading the player ...

سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)

تعداد رای ها:

کاتالوگ
iconDownloadPlay
icon simad-f.pdf

فناوری RFID در صنعت دامپروری
iconDownloadPlay
icon Simad-Seminar.pdf

اجرا پروژه (سیماد) در وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار اندروید سیماد
iconDownloadPlay
icon Simad-C.apk


                                                         
           دانلود نرم افزار                             سوالات متداول (FAQ)


سیماد چیست؟

همراه با توسعه صنعت دام در کشورهای مختلف کنترل و مدیریت اطلاعات مربوط به دام نیـز بدلیل تاثیر مستقیم آن بر زندگی
انسان بسیار مهم شده است.
این موضوع از زمـان تـولد یک دام تـا مصرف فرآورده هـای لبنی یا دامی را شامل می شود و بـدیهی است مدیریت این حجـم از 
اطلاعـات بـه همـراه اصل قابلیت اعتمـاد بودن اطلاعـات امری بسیار مهم است.
یکی از نکات بسیار بـا اهمیت، استاندارد سـازی ثبت و ضبط اطلاعات است تا خواندن مجدد این اطلاعـات در هر زمـان و مکانی
میسر بـاشد.
به این سبب راهکاری که دیـگر کشورهـا بـرای پاسخ به ایـن مهم فـراهم نموده اند استفاده از فناوری RFID و ایجاد ساز و کاری 
یگانه در امر تولید کد شناسایی دام می باشد که مدیریت متمرکز آن را نیز به موسسه ای به نام ICAR در کشور ایتالیا سپرده اند.

سیماد می کوشد از یک سو با استفاده از امکانات فناوری RFID و استانداردهای ICAR پلاک گذاری دام را مدیریت نماید و از 
دیگر سو با پیش بینی امکانات نرم افزاری، اطلاعات را دسته بندی و گزارشات و آمارهای مورد نیاز را تهیه نماید.


امکانات سیستم سیماد: 
یکسان سازی ثبـت و نگهداری اطلاعات و هماهنگی با استانداردهای:
        International Committeefor Animal Recording 
ثـبـت اطـلاعـات شنـاسنـامـه ای دام
ثـبـت اطـلاعـات ژنـتیـکی 
 تشکیل پرونده پزشکی و ثبت بيماري‌ها 
ثبت اطلاعات دارويي دام 
تـبـت میـزان مصـرف علـوفـه دام
تبت میزان تولید گوشت یا شیر دام
ثبت اطلاعات مرتبط به تلقیح و زاد و ولد دام
کنترل اطلاعات دام در مرحله کشتار
ثبت آمار و کنترل سلامت  دام های ورودی به کشور
استـفـاده در امـور بـیـمه گـری دام.
و....سوالات متداول


 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr