دپارتمان تجهیزات تست برق  BT12  BT12
Loading the player ...

سیستم تست کلید قدرت BT12 (تایم تست)

تعداد رای ها:

کاتالوگ BT12
iconDownloadPlay
icon BT12-Cataloq.pdf

دفترچه راهنما BT12
لیست انواع کلید

                                                                
                            دانلود نرم افزار                          سوالات متداول (FAQ)
وظیفه

 وظیفه 
سيستم تست كليدهاي قدرت (تایم تست) جمع‌آوري و ذخيره اطلاعات كيفي مربوط به كليدهاي قدرت (بريكر ، سكسيونر)  بصورت Offlineاست تا بر اساس اين اطلاعات بر روي كيفيت عملكرد كليد تصميم‌گيري شود. همچنين اين سيستم انواع مانورهاي  اعمال شده به كليدها را مانند: (قطع OPEN ، وصل CLOSE ، قطع وصل CO ، وصل و قطع OC ،  قطع تاخير وصل OTC ، وصل  تاخير قطع CTO ، قطع تاخيروصل قطع OTCO ) شبيه سازي كرده و اطلاعات الكتريكي و مكانيكي قسمت هاي مختلف مانند:  (كنتاكت هاي اصلي و كمكي، بوبين هاي قطع و وصل، موتور شارژ فنر كليد را استخراج مي نمايد كه توسط اين اطلاعات مي توان از  صحت عملكرد كليد اطمينان حاصل كرد و همچنين براي آينده پيشبيني هاي لازم را به عمل آورد.      تست زمان
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از زمان قطع و وصل كنتاكت ها با توجه به فرامين صادر شده به كليد مانند: قطعOPEN ، وصل CLOSE ، قطع وصل CO ، وصل و قطع OC ،  قطع تاخير وصل OTC ، وصل تاخير قطع CTO ، قطع تاخيروصل قطع  OTCO
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از عدم همزماني سه كنتاكت اصلي OUT OF SYNC
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از مقدار زمان پرش كنتاكت ها در موقع قطع و وصل Bounce
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از مقدار زمان شارژ فنر       تست حرکت
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از سرعت قطع و وصل كنتاكت ها
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از حداكثر ، حداقل و كل جابجايي كنتاكت ها
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري و محاسبه Over Travel  ، Rebounce  و رسم خطوط Damping
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از جابجايي فنر كنتاكت ها Spring Travel
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از حدود ايمني بالا و پايين در كنتاكت ها Upper Limit  ، Lower Limit


      تست جرياني و ولتاژي بوبين ها و موتور شارژ فنر
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از جريان و ولتاژ بوبين هاي قطع و وصل AC,DC )
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از جريان و ولتاژ بوبين بلوكينگ قطع و وصل AC,DC )
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از جريان و ولتاژ و عملكرد رله آنتي پمپاژ  AC,DC )
 • اندازه گيري ، آناليز و نمونه برداري از جريان و ولتاژ موتور شارژ فنر AC,DC )
و تست هاي ديگر كه بسته به نياز مشتري تعريف مي شود.      قابليت هاي سخت افزار

 1. نرخ نمونه‌برداري از وروديهاي موردنظر 10KHz
 2. داراي يك ورودي اِنكودر افزايشي و سه ورودي براي سنسور خطي
 3. رسم منحني از نتايج تست
 4. قابليت ذخيره 96 تست در حافظه داخلي و انتقال آنها به کامپيوتر
 5. قابليت چاپ نتايج تست هاي انجام شده از طريق پرينتر داخلي
 6. دو ورودي ولتاژ براي بوبين و موتور جهت اندازه‌گيري (AC و DC تفاوتي ندارد)
 7. قابليت اندازه‌گيري و نمونه‌برداري از جريان بوبين و موتور
 8.  16 كانال ورودي براي كنتاكت‌ها (كنتاكت اصلي و 13 كنتاكت كمكي)
 9. تحريك يك بوبين وصل و دو بوبين قطع
 10. قابل اتصال به دو نوع منبع تغذيه (دستي و يا قابل كنترل با كامپيوتر ساخت شركت تپکو)
 11. ارتباط با كامپيوتر از طريق پورت سريال RS232 , USB قابليت هاي نرم افزار
 1. تحت  Windows
 2. دريافت مشخصات مربوط به كليد از كاربر و ذخيره آن
 3. امكان تست كارخانه اي كليد
 4. جمع‌آوري خودكار و ذخيره برخي اطلاعات كليد مثل منحني حركت، منحني جريان بوبين، منحني جريان موتور، حداقل ولتاژ عملكرد بوبين‌ها، نتيجه تست رله افت ولتاژ و رله آنتي پمپاژ، جريان بوبين بلوكينگ و ...
 5. بزرگ نمايي منحني حركت و قابليت نمايش همزمان دو مانور از يك كليد يا دو كليد مختلف
 6. محاسبه سرعت وصل و قطع و محاسبه جريان بوبين در هر نقطه از منحنيِ حركت كه موس قرار داده شود
 7. محاسبه ميزان جابجايي كنتاكت و فنر كنتاكت، سرعت، Over Travel، Rebounce، حدود ايمني، زمان و مدت عمل كنتاكت‌ها، عدم همزماني كنتاكت‌ها، حداكثر جريان موتور و بوبين، زمان شارژ فنر وصل و . . .
 8. نمايش وضعيت سنسورهاي خطي، وضعيت انكودر، وضعيت كنتاكت‌ها، مقدار ولتاژ و جريان خروجي تغذيه
 9. قابليت تعيين پارامترهاي تست مثل مدت زمان نمونه‌برداري، مدت زمان اِعمال ولتاژ به بوبين‌ها و . . . بر حسب نوع كليد
 10. قابليت تعيين محدوده مجاز براي پارامترهاي كليد مثل سرعت و زمان وصل و قطع و بررسي آنها و اِعلام نتيجه بصورت يك جدول پس از انجام هر مانور وصل يا قطع
 11. با دو زبان رابط فارسي و انگليسي
 12. امكان وارد كردن اطلاعات ديگر مربوط به تست كليد مانند:
 • اطلاعات پلاك مشخصات كليد (نوع كليد، شماره سريال كليد و قفل و سنسورها، ولتاژ نامي تجهيزات الكتريكي و . . .)
 • مقاومت اهمي تجهيزات الكتريكي و پل‌ها
 • نتيجه آزمايش تجهيزات الكتريكي و پل‌ها
 • نتيجه كنترل رله پرايمر، رله اضافه جريان، سيم كشي و . . .
 • نتيجه آزمايش نشتي
 • فشار گاز پل‌ها
 • شماره سريال رله‌هاي پرايمر
 • منحني حركت كنتاكت‌ها، منحني جريان بوبين و موتور
 • زمان، مدت عمل و عدم همزماني كنتاكت‌ها
 • آزمايش رله آنتي پمپاژ
 • محاسبه حداقل ولتاژ عملكرد بوبين‌هاي وصل و قطع
 • آزمايش رله افت ولتاژ
 • محاسبه جريان بوبين بلوكينگ
 • محاسبه حدود ايمني بالا و پايين

و...


     سوالات متداول
 
                            
 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design and optimization by Parsian Mehr