دپارتمان ابزار جمع آوري اطلاعات  محصولات  پایانه جمع آوری اطلاعات مدل- HD20  پایانه جمع آوری اطلاعات (HD20)
Loading the player ...

پایانه جمع آوری اطلاعات (HD20)

تعداد رای ها:

کاتالوگ پایانه جمع آوری اطلاعات (HD20)
iconDownloadPlay
icon HD20-Catalog.pdf

Case Study سیستم مدیریت اطلاعات کالیبراسیون (سیماک)
Case Study سیستم مکانیزه قرائت کنتور آب و فاصلاب


ویژگی ها:
  • قابـل برنامه ریزی از طریـق کـامپیوتر بـرای ثبـت اطلاعـات لاگ شیت، چک لیست و ...
  • مجـهز به انـواع ریدرهـای تـگ HF , LF) RFID)
  • قابلیت برنامه نویسی به زبان C
  • دارای ارتبـاط  WiFi  و GPRS
  • دارای API برای ارتباط کامپیوتر با پایانه
  • کوچک و سبک

 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr