Loading the player ...

ریدر عصایی (SR10)

تعداد رای ها:

کاتالوگ
iconDownloadPlay
icon SR10-Catalog.pdf


ریدر عصایی (SR10) چیست؟

شکل و اندازه SR10 امکان دسترسی به تگ  RFID در فضاهای کاری سخت و کمتر در دسترس را فراهم می کند.
ریدر تگ RFID  قابلیت ذخیره 250000 رکورد را دارد.
کاربردها:
- مدیریت اطلاعات دام
- بازرسی، گشت و نگهبانی
- منـاسب برای خـواندن تـگ درختـان و دامهـای سبک و سنگین


 
              پلاک گذاری دام

               
        گشت و نگهبانی هوشمند


       پلاک گذاری درختان        


مشخصات سخت افزاری: TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr