اولین نمایشگاه بین المللی کشاورزی،صنایع غذایی و صنایع وابسته سلیمانیه

حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در اولین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع وابسته
مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سلیمانیه 
عراق، سلیمانیه، خیابان سید کابان
زمان: 19 الی 22 آذرماه 1398
غرفه شماره O10  
زمان بازدید: 10 الی 18

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمایید:
https://www.sulyexpo.com/fa/Default.aspx


۱۳۹۸/۰۹/۱۱
tapco1.com
نام شرکت: