دپارتمان تجهیزات تست برق  رويدادها  برگزاری کلاس آموزشی تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور و تست عملکرد زمانی و مقاومتی کلید در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
برگزاری کلاس آموزشی تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور و تست عملکرد زمانی و مقاومتی کلید در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزاری کلاس آموزشی تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور و تست عملکرد زمانی و مقاومتی کلید در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران (تعداد بازدید : 276)
برگزاری کلاس آموزشی تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور و تست عملکرد زمانی و مقاومتی کلید ساخت شرکت تپکو توسط کارشناسان فنی این شرکت در محل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران انجام گردید. 

تصاویر مربوط به آموزش و نحوه تست:
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
منبع :


TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr