دپارتمان ابزار جمع آوري اطلاعات  رویداد ها  اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران
اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران (تعداد بازدید : 1215)نام پروژه:

بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران


هدف پروژه:

دولت ایران علاقه مند به ایجاد یک گونه ملی از ماهی قزل آلای رنگین کمان است که از طریق فعالیت های سنتی و تلاش برای بهبود تولید مثل ماهی ها انجام می شود.

ششمین برنامه پنج ساله توسعه ملی ایران (FYNDP) خواستار افزایش تولید داخلی ماهی قزل آلا رنگین کمان است، زیرا از یک سو عرضه نمی تواند پاسخگوی تقاضا باشد و علاوه بر این، اکثر تخم های مورد استفاده در پرورش ماهی قزل آلا، از خارج از کشور وارد می شوند.

پایداری طولانی مدت این صنعت در معرض خطر است، زیرا هیچ ساختار مدیریت ژنتیکی برای جایگزینی ذخیره ژنی یا بهبود ژنتیکی گزینشی ماهی قزل آلا رنگین کمان در داخل کشور وجود ندارد.

برنامه های پرورش نامناسب و یا بی برنامگی در پرورش می تواند منجر به برهم خوردن و از دست رفتن کیفیت و تولید ماهی شود.

این پروژه در یک دوره دوساله در دو مرکز منتخب (کلاردشت و یاسوج) اجرا خواهد شد. هدف اصلی این پروژه، استقرار برنامه پرورش انتخابی برای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان خواهد بود. این دو استخر آب سرد، محل اصلی برای پرورش تخم ماهی هستند و برای این کار، از ماهی‌های قزل‌آلا رنگین‌کمان بهبودیافته استفاده می‌کنند.

موفقیت شرکت دانش بنیان تپکو در اجرای این پروژه، نشانی است بر توانمندی

 کارشناسان ایرانی


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
منبع :


TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr