دپارتمان نرم افزار  رویداد ها

[آر اس اس] [آرشیو]
اولین نمایشگاه بین المللی کشاورزی،صنایع غذایی و صنایع وابسته سلیمانیه اولین نمایشگاه بین المللی کشاورزی،صنایع غذایی و صنایع وابسته سلیمانیه
حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در اولین نمایشگاه بین المللی کشاورزی،صنایع غذایی و صنایع وابسته سلیمانیه
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱       (تعداد بازدید : 43)


گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حضور شرکت تپکو ( تراشه پرداز پویا) در گردهمایی ارائه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷       (تعداد بازدید : 82)


نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹       (تعداد بازدید : 113)


هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته
حضور شرکت تپکو (تراشه پرداز پویا) در هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۶       (تعداد بازدید : 761)


بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی ایران بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی ایران
حضور شرکت تپکو ( تراشه پرداز پویا ) در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰       (تعداد بازدید : 1653)


اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران
همکاری شرکت تپکو، فائو و سازمان شیلات ایران در خصوص اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴       (تعداد بازدید : 1382)


TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr